:: แนะนำอำเภอสุวรรณภูมิ :: อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ :: แผนงานโครงการประจำปี :: ทำเนียบหมู่บ้านของอำเภอสุวรรณภูมิ :: สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ::แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำปี 2559
:: ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร :: สภาวะการทำนา :: พื้นที่ถือรองการเกษตร :: ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน :: ภัยธรรมชาติ :: ศูนย์ข้าวชุมชน :: สถิติการปลูกพืชระดับตำบล :: ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ผู้บริหาร
:: เว็บไชต์สำนักงานเกษตรอำเภอ คลิก!!
กู่พระโกนา
พระธาตุบ่อพันขัน
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 อบรมอาสาสมัครเกษตรเพื่อออกติดตามและ ตรวจแปลงเก่าและแปลงใหมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ วันนี้28เมษายน2559พี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอสุวรรณภูมิได้รับการเยี่ยมเยียนจากหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนทีฯจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของท่าน ระตี เหงาจิ้น หน.กลุ่มยุทธศาสตร ฯ และ ท่านวิชิต สัตนาโค กษอ.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ พี่น้องชาวตำบลหินกองและตำบลน้ำคำ มีปัญหาการเกษตรมากมายที่ให้พวกท่านช่วยแก้ไข ## ขอบคุณสำหรับการมาเยือนและ ช่วยแก้ปัญหาค่ะ#‪#‎์‬
นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ รักษาการเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
ผ้าไหมมัดหมี่ บ้านตาหยวก ต.ทุ่งหลวง
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านน้ำเกลี้ยง ต.หัวช้าง สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
web counter
web counter
นายวิชิต สัตนาโค เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ :: ที่ปรึกษาเว็บไซต์ นางสาวภัทรวดี สวัสศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ :: ผู้ดูแลเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม :: โทรศัพท์ 043-581462 โทรสาร 043-581462 ที่อยู่ 258 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130