http://suwannaphum.roiet.doae.go.th

สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา  ทุ่งกุลากว้างใหญ่  ข้าวหอมมะลิขจรไกล  งานใหญ่บั้งไฟแสน  แดนวัฒนธรรม

::แผนงานโครงการประจำปี
::ทำเนียบหมู่บ้านของอำเภอสุวรรณภูม
::สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
::แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ปี ๒๕๕๕
::ข้อมูลปลูกข้าวนาปรังในเขตทุ่งกุลาฯ
::ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว นาปรัง
::สภาพการทำนา
::พื้นที่ถือครองการเกษตร
::ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
::สรุปภัยธรรมชาติ
::ภัยธรรมชาติ
::ศูนย์ข้าวชุมชน
::ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
::ข้อมูลค่าใช้จ่าย
::สถิติการปลูกพืชระดับตำบล
::ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
::การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มากำจัดศัตรูพืช
::การผลิตเชือบิวเวอร์เรีย

::สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

:: เกษตรอำเภอธวัชบุรี

:: เกษตรอำเภอเสลภูมิ

:: เกษตรอำเภอโพนทอง

:: เกษตรอำเภอหนองพอก

:: เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย

:: เกษตรอำเภอจตุรพักตรฯ

:: เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย

:: เกษตรอำเภอปทุมรัตน์

:: เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ

:: เกษตรอำเภอพนมไพร

:: เกษตรอำเภออาจสามารถ

:: เกษตรอำเภอโพนทราย

:: เกษตรอำเภอเมืองสรวง

:: เกษตรอำเภอจังหาร

:: เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ

:: เกษตรอำเภอเมยวดี

:: เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง

:: เกษตรอำเภอเชียงขวัญ

:: เกษตรอำเภอหนองฮี

กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ - โครงการส่งเสริมพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ.....
ข่าวประชาสัมพันธ์ -โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว อ่านต่อ.....
ข่าวประชาสัมพันธ์ - เตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง อ่านต่อ.....
ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดเวทีชุมชนฯ มาตรฐานสินค้าเกษตร ( GAP) อ่านต่อ.....
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ่านต่อ.....
ข่าวประชาสัมพันธ์ - สุ่มวัดผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2556/57อ่านต่อ.....

• รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี 2556/57 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ภาพกิจกรรม

" ปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ "
เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2557 
นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายอำเภอสุวรรณภูมิ
เป็นประธานพิธีเปิดงาน  โครงการปลูกป่า
และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ.....

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน
มุ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี พัฒนาคน ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
*ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน
*ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
*ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขา
คำขวัญ
ให้บริการเสมือนหนึ่งท่านเป็นญาติ
คติธรรม (ภูมิคุ้มกันชีวิต)
อดทนเป็นเลิศ ประเสริฐขยัน สร้างสรรค์ประหยัด ซื่อสัตว์กตัญญู เป็นอยู่แบบพอเพียง

ที่ปรึกษา
นายสีทวน คำงาม เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ

ผู้ดูแลระบบ
นายพัฒนา  สุริยะแก่นทราย เจ้าพนักงานธุรการ

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
๒๕๘ หมู่ ๓ ตำลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐
โทรศัพท์/โทรสาร: ๐-๔๓๕-๘๑๔๖๒

E-mail : roi_suwannaphum@doae.go.th

 

นายสีทวน คำงาม
เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ

http://facebook.com/ reagri09

Suwannaphum_agri


ผ้าไหมมัดหมี่โฮล บ้านตาหยวก ต.ทุ่งหลวง

ระบบอินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
บริการประชาชน Service
 

ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
การจัดการความรู้ KM
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ระบบเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว 2552/53
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ดาวโหลดโปรแกรม
 
 


กู่พระโกนา


พระธาตุบ่อพันขัน

หนังสือพิมพ์ >> กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ไทยรัฐ | เดลินิวส ์ | ไทยโพสต์ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | สำนักข่าวไทย | สยามรัฐ | GNN | INN | Bangkok Post | The Nation | บ้านเมือง | กระแสหุ้น | โพสต์ทูเดย ์ | คมชัดลึก